5 okt 2023
Sophie Roelants panellid op de 10e verjaardag van BIC

Sophie Roelants, onze medecoördinator was panellid op de 10e verjaardag van BIC. Gebaseerd op de resultaten van het WASTE2FUNC project maar ook met kennis van daarbuiten, drong ze er bij de Europese Commissie op aan om prioriteit te geven aan beleidsveranderingen die biogebaseerde producten promoten ten opzichte van fossiele producten.